Kata Bantu Kata Penguat Kata Arah

Kata Tugas (Kata Bantu, Kata Penguat, Kata Arah)

-Kata prafrasa ialah sejumlah perkataan yang terdapat di hadapan frasa (FN,FK,FA).
-Berfungsi mendukung tugas-tugas maksud yang terkandung dalam ayat tersebut.
-Kata prafrasa mengandungi lapan jenis.

-Terdapat 3 jenis yang akan diberi penjelasan iaitu:-
+Kata bantu
+Kata penguat
+Kata arah

Kata Bantu
-Definisi = jenis perkataan yang bertugas membantu FK, FA dan FSN.
-Menimbulkan makna tambahan dari segi:-
-Aspek waktu
-ragam

-Terbahagi kepada 2 iaitu :-
-Kata bantu aspek
-Kata bantu ragam

Kata Bantu Aspek
-Menimbulkan suasana perbezaan masa iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan.
-Bentuk kata bantu ialah telah, sudah, pernah, sedang, masih, akan dan belum.
-Contoh ayat
-Kanak-kanak itu sudah makan.
-Guru Besar masih menyiapkan laporan itu.
-Kami pernah ke selatan Malaysia.
-Mereka sedang melintas jalan.

Kata Bantu Ragam
-Bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan.
-Contah kata bantu ragam ialah hendak, mahu, harus, mesti, boleh dan dapat.
-Contoh ayat
-Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri.
-Mereka mesti bayar sewa hari ini juga.
-Kita boleh bertolak ke Terengganu esok.
-Kanak-kanak itu hendak masuk bilik.
-Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan bas.

Kata Penguat
-Definisi = perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif.
-Berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif tersebut.
-Terdapat 3 jenis kata penguat iaitu:-
-Penguat hadapan
-Penguat belakang
-Penguat bebas

Kata Penguat Hadapan
-Perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif.
-Contoh kata penguat hadapan ialah:-
-Terlalu
-Paling
-Agak

-Contoh ayat.
-Bangunan itu terlalu tinggi.
-Pemandangan di tepi sawah itu terlalu indah.
-Masakan ibunya paling sedap.
-Buku yang dibawanya agak tebal.

Kata Penguat Belakang
-Perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif.
-Contoh kata penguat belakang ialah:-
-Sekali
-Benar
-Nian

-Contoh ayat.
-Indah nian puteri santubong.
-Lambat benar bas itu tiba.
-Keputusan peperiksaannya kali ini buruk sekali.
-Cantik benar lukisan itu.

Kata Penguat Bebas
-Perkataan bebas sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif.

-Contoh kata penguat bebas ialah :-
-Amat
-Sangat
-Sungguh
-Contoh ayat.
-Ayu terbeli baju yang sangat besar.
-Ayu terbeli baju yang besar sangat.

-Pakaian seragam pasukan itu amat kemas.
-Pakaian seragam pasukan itu kemas amat.

-Tiupan angin di tepi pantai sungguh nyaman.
-Tiupan angin di tepi pantai nyaman sungguh.

Kata Arah
-Sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama.
-Lazimnya selepas kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan.
-Contoh kata arah ialah:-
-Atas, antara, bawah, tepi, belakang, tengah, dalam, sisi, timur, barat, selatan, hadapan, utara dan sebagainya.

-Contoh ayat.
-Beg itu ada di atas meja.
-Masjid itu terletak di antara sekolah dengan klinik.
-Semua peserta masuk ke dalam dewan.
-Mereka bersembunyi di tepi almari.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Didik Hibur - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes